Konvertime Ounc në Mililitra

Ka më shumë se një lloj Ounc. Ju lutem të përdorni variacionin e saktë nga lista më poshtë..

  1. Ounc amerikan për lëngje në Mililitra

  2. Ounc britanik për lëngje në Mililitra

Ounc

Ka dy lloje të ndryshme ounsesh – të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.

Mililitra

Një njësi metrike e vëllimit është e barabartë me 1/1000 e një litri.