Konvertime Ounc në Litra

Ka më shumë se një lloj Ounc. Ju lutem të përdorni variacionin e saktë nga lista më poshtë..

  1. Ounc amerikan për lëngje në Litra

  2. Ounc britanik për lëngje në Litra

Ounc

Ka dy lloje të ndryshme ounsesh – të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.

Litra

Njësi themelore të vëllimit në sistemin metrik. Një litër ujë peshon 1 kilogram.