Konvertime Mililitra në Ounc

Ka më shumë se një lloj Ounc. Ju lutem të përdorni variacionin e duhur në listën më poshtë.

  1. Mililitra në Ounc amerikan për lëngje

  2. Mililitra në Ounc britanik për lëngje

Mililitra

Një njësi metrike e vëllimit është e barabartë me 1/1000 e një litri.

Ounc

Ka dy lloje të ndryshme ounsesh – të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.