Konvertime Litra në Ounc

Ka më shumë se një lloj Ounc. Ju lutem të përdorni variacionin e duhur në listën më poshtë.

  1. Litra në Ounc amerikan për lëngje

  2. Litra në Ounc britanik për lëngje

Litra

Njësi themelore të vëllimit në sistemin metrik. Një litër ujë peshon 1 kilogram.

Ounc

Ka dy lloje të ndryshme ounsesh – të SHBA-së dhe të Mbretërisë së Bashkuar. Lutemi që të përzgjidhni një opsion më specifik.