Konvertime Nyjë në Milje në sekondë

Faqja Bukmark Milje në sekondë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Milje në sekondë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Milje në sekondë
0knots 0.00mi/s
1knots 0.00mi/s
2knots 0.00mi/s
3knots 0.00mi/s
4knots 0.00mi/s
5knots 0.00mi/s
6knots 0.00mi/s
7knots 0.00mi/s
8knots 0.00mi/s
9knots 0.00mi/s
10knots 0.00mi/s
11knots 0.00mi/s
12knots 0.00mi/s
13knots 0.00mi/s
14knots 0.00mi/s
15knots 0.00mi/s
16knots 0.01mi/s
17knots 0.01mi/s
18knots 0.01mi/s
19knots 0.01mi/s
Nyjë Milje në sekondë
20knots 0.01mi/s
21knots 0.01mi/s
22knots 0.01mi/s
23knots 0.01mi/s
24knots 0.01mi/s
25knots 0.01mi/s
26knots 0.01mi/s
27knots 0.01mi/s
28knots 0.01mi/s
29knots 0.01mi/s
30knots 0.01mi/s
31knots 0.01mi/s
32knots 0.01mi/s
33knots 0.01mi/s
34knots 0.01mi/s
35knots 0.01mi/s
36knots 0.01mi/s
37knots 0.01mi/s
38knots 0.01mi/s
39knots 0.01mi/s
Nyjë Milje në sekondë
40knots 0.01mi/s
41knots 0.01mi/s
42knots 0.01mi/s
43knots 0.01mi/s
44knots 0.01mi/s
45knots 0.01mi/s
46knots 0.01mi/s
47knots 0.02mi/s
48knots 0.02mi/s
49knots 0.02mi/s
50knots 0.02mi/s
51knots 0.02mi/s
52knots 0.02mi/s
53knots 0.02mi/s
54knots 0.02mi/s
55knots 0.02mi/s
56knots 0.02mi/s
57knots 0.02mi/s
58knots 0.02mi/s
59knots 0.02mi/s
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha