Konvertime Nyjë në Milje në ditë

Faqja Bukmark Milje në ditë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Milje në ditë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Milje në ditë
0knots 0.00miles/day
1knots 27.62miles/day
2knots 55.24miles/day
3knots 82.86miles/day
4knots 110.47miles/day
5knots 138.09miles/day
6knots 165.71miles/day
7knots 193.33miles/day
8knots 220.95miles/day
9knots 248.57miles/day
10knots 276.19miles/day
11knots 303.81miles/day
12knots 331.42miles/day
13knots 359.04miles/day
14knots 386.66miles/day
15knots 414.28miles/day
16knots 441.90miles/day
17knots 469.52miles/day
18knots 497.14miles/day
19knots 524.76miles/day
Nyjë Milje në ditë
20knots 552.37miles/day
21knots 579.99miles/day
22knots 607.61miles/day
23knots 635.23miles/day
24knots 662.85miles/day
25knots 690.47miles/day
26knots 718.09miles/day
27knots 745.71miles/day
28knots 773.32miles/day
29knots 800.94miles/day
30knots 828.56miles/day
31knots 856.18miles/day
32knots 883.80miles/day
33knots 911.42miles/day
34knots 939.04miles/day
35knots 966.65miles/day
36knots 994.27miles/day
37knots 1021.89miles/day
38knots 1049.51miles/day
39knots 1077.13miles/day
Nyjë Milje në ditë
40knots 1104.75miles/day
41knots 1132.37miles/day
42knots 1159.99miles/day
43knots 1187.60miles/day
44knots 1215.22miles/day
45knots 1242.84miles/day
46knots 1270.46miles/day
47knots 1298.08miles/day
48knots 1325.70miles/day
49knots 1353.32miles/day
50knots 1380.94miles/day
51knots 1408.55miles/day
52knots 1436.17miles/day
53knots 1463.79miles/day
54knots 1491.41miles/day
55knots 1519.03miles/day
56knots 1546.65miles/day
57knots 1574.27miles/day
58knots 1601.88miles/day
59knots 1629.50miles/day
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha