Konvertime Nyjë në Mikronë në sekondë

Faqja Bukmark Mikronë në sekondë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Mikronë në sekondë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Mikronë në sekondë
0knots 0.00µ/s
1knots 514444.45µ/s
2knots 1028888.90µ/s
3knots 1543333.34µ/s
4knots 2057777.79µ/s
5knots 2572222.24µ/s
6knots 3086666.69µ/s
7knots 3601111.13µ/s
8knots 4115555.58µ/s
9knots 4630000.03µ/s
10knots 5144444.48µ/s
11knots 5658888.93µ/s
12knots 6173333.37µ/s
13knots 6687777.82µ/s
14knots 7202222.27µ/s
15knots 7716666.72µ/s
16knots 8231111.16µ/s
17knots 8745555.61µ/s
18knots 9260000.06µ/s
19knots 9774444.51µ/s
Nyjë Mikronë në sekondë
20knots 10288888.95µ/s
21knots 10803333.40µ/s
22knots 11317777.85µ/s
23knots 11832222.30µ/s
24knots 12346666.75µ/s
25knots 12861111.19µ/s
26knots 13375555.64µ/s
27knots 13890000.09µ/s
28knots 14404444.54µ/s
29knots 14918888.98µ/s
30knots 15433333.43µ/s
31knots 15947777.88µ/s
32knots 16462222.33µ/s
33knots 16976666.78µ/s
34knots 17491111.22µ/s
35knots 18005555.67µ/s
36knots 18520000.12µ/s
37knots 19034444.57µ/s
38knots 19548889.01µ/s
39knots 20063333.46µ/s
Nyjë Mikronë në sekondë
40knots 20577777.91µ/s
41knots 21092222.36µ/s
42knots 21606666.80µ/s
43knots 22121111.25µ/s
44knots 22635555.70µ/s
45knots 23150000.15µ/s
46knots 23664444.60µ/s
47knots 24178889.04µ/s
48knots 24693333.49µ/s
49knots 25207777.94µ/s
50knots 25722222.39µ/s
51knots 26236666.83µ/s
52knots 26751111.28µ/s
53knots 27265555.73µ/s
54knots 27780000.18µ/s
55knots 28294444.63µ/s
56knots 28808889.07µ/s
57knots 29323333.52µ/s
58knots 29837777.97µ/s
59knots 30352222.42µ/s
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha