Konvertime Nyjë në Metra në ditë

Faqja Bukmark Metra në ditë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Metra në ditë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Metra në ditë
0knots 0.00meter/day
1knots 44448.00meter/day
2knots 88896.00meter/day
3knots 133344.00meter/day
4knots 177792.00meter/day
5knots 222240.00meter/day
6knots 266688.00meter/day
7knots 311136.00meter/day
8knots 355584.00meter/day
9knots 400032.00meter/day
10knots 444480.00meter/day
11knots 488928.00meter/day
12knots 533376.00meter/day
13knots 577824.00meter/day
14knots 622272.00meter/day
15knots 666720.00meter/day
16knots 711168.00meter/day
17knots 755616.00meter/day
18knots 800064.01meter/day
19knots 844512.01meter/day
Nyjë Metra në ditë
20knots 888960.01meter/day
21knots 933408.01meter/day
22knots 977856.01meter/day
23knots 1022304.01meter/day
24knots 1066752.01meter/day
25knots 1111200.01meter/day
26knots 1155648.01meter/day
27knots 1200096.01meter/day
28knots 1244544.01meter/day
29knots 1288992.01meter/day
30knots 1333440.01meter/day
31knots 1377888.01meter/day
32knots 1422336.01meter/day
33knots 1466784.01meter/day
34knots 1511232.01meter/day
35knots 1555680.01meter/day
36knots 1600128.01meter/day
37knots 1644576.01meter/day
38knots 1689024.01meter/day
39knots 1733472.01meter/day
Nyjë Metra në ditë
40knots 1777920.01meter/day
41knots 1822368.01meter/day
42knots 1866816.01meter/day
43knots 1911264.01meter/day
44knots 1955712.01meter/day
45knots 2000160.01meter/day
46knots 2044608.01meter/day
47knots 2089056.01meter/day
48knots 2133504.01meter/day
49knots 2177952.01meter/day
50knots 2222400.01meter/day
51knots 2266848.01meter/day
52knots 2311296.01meter/day
53knots 2355744.02meter/day
54knots 2400192.02meter/day
55knots 2444640.02meter/day
56knots 2489088.02meter/day
57knots 2533536.02meter/day
58knots 2577984.02meter/day
59knots 2622432.02meter/day
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha