Konvertime Nyjë në Jardë në sekondë

Faqja Bukmark Jardë në sekondë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Jardë në sekondë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Jardë në sekondë
0knots 0.00yd/s
1knots 0.56yd/s
2knots 1.13yd/s
3knots 1.69yd/s
4knots 2.25yd/s
5knots 2.81yd/s
6knots 3.38yd/s
7knots 3.94yd/s
8knots 4.50yd/s
9knots 5.06yd/s
10knots 5.63yd/s
11knots 6.19yd/s
12knots 6.75yd/s
13knots 7.31yd/s
14knots 7.88yd/s
15knots 8.44yd/s
16knots 9.00yd/s
17knots 9.56yd/s
18knots 10.13yd/s
19knots 10.69yd/s
Nyjë Jardë në sekondë
20knots 11.25yd/s
21knots 11.81yd/s
22knots 12.38yd/s
23knots 12.94yd/s
24knots 13.50yd/s
25knots 14.07yd/s
26knots 14.63yd/s
27knots 15.19yd/s
28knots 15.75yd/s
29knots 16.32yd/s
30knots 16.88yd/s
31knots 17.44yd/s
32knots 18.00yd/s
33knots 18.57yd/s
34knots 19.13yd/s
35knots 19.69yd/s
36knots 20.25yd/s
37knots 20.82yd/s
38knots 21.38yd/s
39knots 21.94yd/s
Nyjë Jardë në sekondë
40knots 22.50yd/s
41knots 23.07yd/s
42knots 23.63yd/s
43knots 24.19yd/s
44knots 24.75yd/s
45knots 25.32yd/s
46knots 25.88yd/s
47knots 26.44yd/s
48knots 27.00yd/s
49knots 27.57yd/s
50knots 28.13yd/s
51knots 28.69yd/s
52knots 29.26yd/s
53knots 29.82yd/s
54knots 30.38yd/s
55knots 30.94yd/s
56knots 31.51yd/s
57knots 32.07yd/s
58knots 32.63yd/s
59knots 33.19yd/s
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha