Konvertime Nyjë në Jardë në minutë

Faqja Bukmark Jardë në minutë në Nyjë (Njësitë e këmbyera)

Format
Përpikmëria

VINI RE: rezultatet me thyesorë rrumbullakosen në 1/64-ën më të afërt. Për të pasur një përgjigje më të saktë, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

VINI RE: Mund të shtoni apo pakësoni përpikmërinë e kësaj përgjigje duke selektuar numrin me shifrat më të rëndësishme që ndodhet në opsionin mbi rezultatin.

VINI RE: Për të pasur një rezultat puro decimali, ju lutem selektoni “decimal” që ndodhet në opsionet mbi rezultatin.

Pokaži formula

konverto NGANJESIA në NJESI

Trego Punimin
Trego rezultatin në format eksponencial

Nyjë

Nyjet janë një njësi matëse e shpejtësisë, pra, milja detare në orë. Kjo njësi zakonisht përdoret në marinë dhe aviacion. Historikisht janë përdorur milje të ndryshme detare dhe, andaj, kemi variacione të ndryshme të nyjeve. Sidoqoftë, përllogaritësin tonë të nyjeve e kemi bazuar në miljet detare ndërkombëtare, të cilat përdoren gjerësisht në botë sot.

 

konverto NGANJESIA në NJESI

 

Nyjë në Jardë në minutë tabelat
Start
Increments
Accuracy
Format
Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Nyjë Jardë në minutë
0knots 0.00yd/min
1knots 33.76yd/min
2knots 67.51yd/min
3knots 101.27yd/min
4knots 135.02yd/min
5knots 168.78yd/min
6knots 202.54yd/min
7knots 236.29yd/min
8knots 270.05yd/min
9knots 303.81yd/min
10knots 337.56yd/min
11knots 371.32yd/min
12knots 405.07yd/min
13knots 438.83yd/min
14knots 472.59yd/min
15knots 506.34yd/min
16knots 540.10yd/min
17knots 573.86yd/min
18knots 607.61yd/min
19knots 641.37yd/min
Nyjë Jardë në minutë
20knots 675.12yd/min
21knots 708.88yd/min
22knots 742.64yd/min
23knots 776.39yd/min
24knots 810.15yd/min
25knots 843.90yd/min
26knots 877.66yd/min
27knots 911.42yd/min
28knots 945.17yd/min
29knots 978.93yd/min
30knots 1012.69yd/min
31knots 1046.44yd/min
32knots 1080.20yd/min
33knots 1113.95yd/min
34knots 1147.71yd/min
35knots 1181.47yd/min
36knots 1215.22yd/min
37knots 1248.98yd/min
38knots 1282.74yd/min
39knots 1316.49yd/min
Nyjë Jardë në minutë
40knots 1350.25yd/min
41knots 1384.00yd/min
42knots 1417.76yd/min
43knots 1451.52yd/min
44knots 1485.27yd/min
45knots 1519.03yd/min
46knots 1552.79yd/min
47knots 1586.54yd/min
48knots 1620.30yd/min
49knots 1654.05yd/min
50knots 1687.81yd/min
51knots 1721.57yd/min
52knots 1755.32yd/min
53knots 1789.08yd/min
54knots 1822.83yd/min
55knots 1856.59yd/min
56knots 1890.35yd/min
57knots 1924.10yd/min
58knots 1957.86yd/min
59knots 1991.62yd/min
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Koha