Konvertime Milje detare në Kilometra

Ka më shumë se një lloj Milje detare. Ju lutem të përdorni variacionin e saktë nga lista më poshtë..

  1. Milje detare britanike në Kilometra

  2. Milje detare amerikane në Kilometra

  3. Nautical Miles Ndërkombëtare në Kilometra

Milje detare

Kilometra

Kilometri është një njësi gjatësie në sistemin metrik i barabartë me një mijë metra.

1km është i barabartë me 0.6214 milje.