Penukaran Jumlah

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Ukuran metrik

Ukuran isipadu metric berdasarkan liter yang terdapat 1000 dalam satu meter padu (ie. 11=1000cm3).

Ukuran Imperial/ Amerika

Ambil perhatian bahawa satu gelen AS adalah berbeza daripada satu gelen UK . Kami tidak pasti asal-usul Barrel , Gelen atau Pain . Jika anda tahu , sila e-mel kepada kami ...