Penukar Gelen kepada Liter

Terdapat lebih daripada satu daripada Gelen. Sila gunakan variasi yang berkenaan daripada senarai dibawah.

  1. Gelen (Cecair) US  kepada Liter

  2. Gelen (Kering) US kepada Liter

  3. Gelen UK kepada Liter

Gelen

Ade beberapa jenis Galon yang berlainan - cacair us, kering us dan uk. Tolong pilih salah satu yang lebih spesifik.

Liter

Unit jisim yang asas dalam sistem metrik. Satu liter air mempunyai berat sebanyak satu kilogram.