Penukaran Panjang

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Ukuran metrik

Meter dengan secara rasmi ditakrifkan sebagai jarak yang dilalui oleh cahaya dalam vakum dalam 1/299,792,458 saat. Semua panjang dan jarak ukuran lain dalam sistem metrik berasal dari meter (cth. km= 1000m, 1m= 1000mm).

Ukuran Imperial/ Amerika

Sukatanini mempunyai perkembangan yang kurang logik . Satu ela boleh ditakrifkan sebagai panjang bandul yang menyebabkan lengkungan untuk swing betul-betul 1 saat. Batu nautika ialah jarak di 1 ' ( 1/60 Muda a) di seluruh permukaan bumi .