Kilometer penukar

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Kilometer

 • Km
 • km
 • Unit daripada:

  • Panjang / jarak

  Penggunaan diseluruh dunia:

  • Kilometer  digunakan di seluruh dunia sebagai satu unit untuk menyatakan jarak antara lokasi geografi di atas tanah , dan di kebanyakan negara adalah unit rasmi untuk tujuan ini . Pengecualian utama ini berada di United Kingdom dan Amerika Syarikat, di mana batu yang kekal sebagai standard .

  Definasi:

  Kilometer adalah unit pangjang dalam sistem metrik yang bersamaan dengan satu perseribu meter.

  1Km bersamaan dengan 0.6214batu.

  Asal:

  Metrik atau perpuluhan , sistem timbang dan sukat telah diterima pakai di Perancis pada tahun 1795. Dengan menggunakan meter sebagai asas ukuran panjang , sistem itu kini digunakan secara rasmi di seluruh dunia , dengan beberapa pengecualian yang ketara .

  Rujukan yang sama:

  • Bangunan yang paling tinggi di dunia, Burk Kalifa di Dubai, adalah 0.82984km tinggi.
  •  Niagra Falls, di sempadan AS / Kanada , adalah lebih kurang 1km seberang
  • Puncak Gunung Everest adalah 8.848Km diatas paras laut.
  • Paris di Perancis adalah 878Km dari Berlin di Jerman , walaupun anda akan perlu membuat perjalanan lebih 1050Km untuk melancong dari satu kepada yang lain dengan pengangkutan darat.
  •  Jarak purata Bumi ke Bulan adalah 384,400Km.

  Konteks penggunaan:

  Kilometer biasa digunakan pada papan tanda jalan untuk menerenagkan baki jarak destinasi ke sesebuah lokasi. Ia juga merupakan unit yang paling popular untuk menerangkan jarak diantara dua lokasi dalam satu garisan yang lurus ( sepanjang permukaan Dunia).

  Komponen unit:

  Gandaan:

  • Unit panjang/jarak dalam skala metrik adalah berdasarkan pada pecahan atau pergandaan satu meter, justeru itu penggandaan kilometer yang rasmi tidak wujud.
  • Bagaimanapun, terdapat pengukuran metrik untuk panjang/jarak yang lebih besar dari kilometer yang boleh diterangkan dalam terma kilometer.
  • Satu megameter = 1 juta meter(or 10,000Km)
  • Satu gigameter = 1 billionmeter (atau 1,000,000Km)