Penukaran Kawasan

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Ukuran metrik

Ukuran kawasan metrik adalah berdasarkan meter, dengan unit utama adalah Hektar, 10000m2. Terdapat tepat 640 ekar dalam satu batu persegi.

Ukuran Imperial/ Amerika

Kawasan sukatan ini kebanyakannya dalam versi persegi conterparts linear kecuali ekar yang merupakan kawasan yang panjangnya 1 furlong dan lebar 1 rantai . Dalam Bahasa Inggeris lama perkataan " acre" ertinya bidang dan ia lazimnya dianggap kawasan yang boleh dibajak dalam sehari menggunakan kok atau lembu.