Hektar penukar

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Hektar

Satu unit keluasan bersamaan dengan 10,000 meter segi. Bersamaan dengan 2.471 ekar.