Kilometer persegi penukar

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Kilometer persegi

Satu ukuran tempat yang bersamaan dengan satu kilometer jarak dengan satu kilometer lebar.