Gelen (Cecair) US penukar

Unbalanced petak carian untuk mencari penukar metrik

Gelen (Cecair) US 

Satu pengukur kapasiti US (untuk cecair) adalah bersamaan dengan 4 quarts atau 3.785 liter. Ambil kira juga terdapat perbezaan pengukuran di antara galon kering US dan galon UK.