Penukar Milimeter kepada Auns

Terdapat lebih daripada satu Auns. Sila gunakan variasi yang sesuai daripada senarai dibawah.

  1. Milimeter kepada Auns Cecair US

  2. Milimeter kepada Auns Cecair UK

Milimeter

Unit metrik jumlah bersamaan dengan satu per seribu seliter

Auns

Terdapat dua jenis Auns yang berlainan- us dan uk. Sila pilih satu yang lebih spesifik.