Penukar Liter kepada Auns

Terdapat lebih daripada satu Auns. Sila gunakan variasi yang sesuai daripada senarai dibawah.

  1. Liter kepada Auns Cecair US

  2. Liter kepada Auns Cecair UK

Liter

Unit jisim yang asas dalam sistem metrik. Satu liter air mempunyai berat sebanyak satu kilogram. 

Auns

Terdapat dua jenis Auns yang berlainan- us dan uk. Sila pilih satu yang lebih spesifik.