Американски кварти (суви) табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Американски кварти (суви)

Мерка за капацитет на САД (за суви материјали) еднаква на 2 пинти или 1,101 литри