Американски галони (суви) табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Американски галони (суви)

Мерка за капацитет на САД (за сув материјал) еднаква на 4 кварти или 4,404 литри. Треба да се напомене исто така дека има различни мерки на течни галони на САД и галони на Обединетото Кралство.