Американски галони (течни) табела за конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Американски галони (течни)

Мерка за капацитет на САД (за течност) еднаква на 4 кварти или 3,785 литри. Треба да се напомене исто така дека има различни мерки на суви галони на САД и галони на Обединетото Кралство.