Ουγγιές Troy σε Ουγγιές μετατροπή

Ουγγιές για Ουγγιές Troy (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Ουγγιές Troy σε Ουγγιές

oz =
t oz * 1.0971
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Ουγγιές Troy

Μια μονάδα φαρμακευτικού βάρους ισοδυναμεί με 480 κόκκους ή το ένα δωδέκατο του μίας troy λίβρας.

 

Μετατροπή Ουγγιές Troy σε Ουγγιές

oz =
t oz * 1.0971
 
 
 

Ουγγιές

Μια μονάδα βάρους ίση περίπου με το ένα δέκατο έκτο της λίβρας ή 16 δράμια ή 28.349 γραμμάρια

 

Ουγγιές Troy σε Ουγγιές πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Ουγγιές Troy Ουγγιές
0t oz 0.00oz
1t oz 1.10oz
2t oz 2.19oz
3t oz 3.29oz
4t oz 4.39oz
5t oz 5.49oz
6t oz 6.58oz
7t oz 7.68oz
8t oz 8.78oz
9t oz 9.87oz
10t oz 10.97oz
11t oz 12.07oz
12t oz 13.17oz
13t oz 14.26oz
14t oz 15.36oz
15t oz 16.46oz
16t oz 17.55oz
17t oz 18.65oz
18t oz 19.75oz
19t oz 20.85oz
Ουγγιές Troy Ουγγιές
20t oz 21.94oz
21t oz 23.04oz
22t oz 24.14oz
23t oz 25.23oz
24t oz 26.33oz
25t oz 27.43oz
26t oz 28.53oz
27t oz 29.62oz
28t oz 30.72oz
29t oz 31.82oz
30t oz 32.91oz
31t oz 34.01oz
32t oz 35.11oz
33t oz 36.21oz
34t oz 37.30oz
35t oz 38.40oz
36t oz 39.50oz
37t oz 40.59oz
38t oz 41.69oz
39t oz 42.79oz
Ουγγιές Troy Ουγγιές
40t oz 43.89oz
41t oz 44.98oz
42t oz 46.08oz
43t oz 47.18oz
44t oz 48.27oz
45t oz 49.37oz
46t oz 50.47oz
47t oz 51.57oz
48t oz 52.66oz
49t oz 53.76oz
50t oz 54.86oz
51t oz 55.95oz
52t oz 57.05oz
53t oz 58.15oz
54t oz 59.25oz
55t oz 60.34oz
56t oz 61.44oz
57t oz 62.54oz
58t oz 63.63oz
59t oz 64.73oz
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Βάρος Θερμοκρασία Μήκος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα