Λίβρες σε Stones μετατροπή

Stones για Λίβρες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Λίβρες σε Stones

st =
lb * 0.071429
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Λίβρες
Περισσότερες πληροφορίες: Stones

Λίβρες

Η λίβρα του βρετανικού συστήματος μονάδων (avoirdupois ή διεθνή) ορίζεται επισήμως ως 453,59237 γραμμάρια.

 

Μετατροπή Λίβρες σε Stones

st =
lb * 0.071429
 
 
 

Stones

Ο λίθος είναι μια μονάδα μέτρησης βάρους στο βρετανικό σύστημα που χρησιμοποιείται ανεπίσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, σχεδόν αποκλειστικά για μέτρηση σωματικού βάρους. Αν και επιβλήθηκαν κυρώσεις με την ΕΕ, η χρήση της ως μιας πρόσθετης μονάδας είναι ουσιαστικά παρωχημένη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

 

Λίβρες σε Stones πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Λίβρες Stones
0lb 0.00st
1lb 0.07st
2lb 0.14st
3lb 0.21st
4lb 0.29st
5lb 0.36st
6lb 0.43st
7lb 0.50st
8lb 0.57st
9lb 0.64st
10lb 0.71st
11lb 0.79st
12lb 0.86st
13lb 0.93st
14lb 1.00st
15lb 1.07st
16lb 1.14st
17lb 1.21st
18lb 1.29st
19lb 1.36st
Λίβρες Stones
20lb 1.43st
21lb 1.50st
22lb 1.57st
23lb 1.64st
24lb 1.71st
25lb 1.79st
26lb 1.86st
27lb 1.93st
28lb 2.00st
29lb 2.07st
30lb 2.14st
31lb 2.21st
32lb 2.29st
33lb 2.36st
34lb 2.43st
35lb 2.50st
36lb 2.57st
37lb 2.64st
38lb 2.71st
39lb 2.79st
Λίβρες Stones
40lb 2.86st
41lb 2.93st
42lb 3.00st
43lb 3.07st
44lb 3.14st
45lb 3.21st
46lb 3.29st
47lb 3.36st
48lb 3.43st
49lb 3.50st
50lb 3.57st
51lb 3.64st
52lb 3.71st
53lb 3.79st
54lb 3.86st
55lb 3.93st
56lb 4.00st
57lb 4.07st
58lb 4.14st
59lb 4.21st
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Βάρος Θερμοκρασία Μήκος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα