Λίβρες σε Βραχείς Τόνοι (ΗΒ) μετατροπή

Βραχείς Τόνοι (ΗΒ) για Λίβρες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Λίβρες σε Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)

US t =
lb * 0.00050000
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Λίβρες

Λίβρες

Η λίβρα του βρετανικού συστήματος μονάδων (avoirdupois ή διεθνή) ορίζεται επισήμως ως 453,59237 γραμμάρια.

 

Μετατροπή Λίβρες σε Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)

US t =
lb * 0.00050000
 
 
 

Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)

Η αμερικανική μονάδα μέτρησης, επίσης γνωστή ως “βραχύς τόνος “ (short ton), η οποία ισοδυναμεί με 2,000 λίβρες.

 

Λίβρες σε Βραχείς Τόνοι (ΗΒ) πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Λίβρες Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)
0lb 0.00US t
1lb 0.00US t
2lb 0.00US t
3lb 0.00US t
4lb 0.00US t
5lb 0.00US t
6lb 0.00US t
7lb 0.00US t
8lb 0.00US t
9lb 0.00US t
10lb 0.01US t
11lb 0.01US t
12lb 0.01US t
13lb 0.01US t
14lb 0.01US t
15lb 0.01US t
16lb 0.01US t
17lb 0.01US t
18lb 0.01US t
19lb 0.01US t
Λίβρες Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)
20lb 0.01US t
21lb 0.01US t
22lb 0.01US t
23lb 0.01US t
24lb 0.01US t
25lb 0.01US t
26lb 0.01US t
27lb 0.01US t
28lb 0.01US t
29lb 0.01US t
30lb 0.01US t
31lb 0.02US t
32lb 0.02US t
33lb 0.02US t
34lb 0.02US t
35lb 0.02US t
36lb 0.02US t
37lb 0.02US t
38lb 0.02US t
39lb 0.02US t
Λίβρες Βραχείς Τόνοι (ΗΒ)
40lb 0.02US t
41lb 0.02US t
42lb 0.02US t
43lb 0.02US t
44lb 0.02US t
45lb 0.02US t
46lb 0.02US t
47lb 0.02US t
48lb 0.02US t
49lb 0.02US t
50lb 0.03US t
51lb 0.03US t
52lb 0.03US t
53lb 0.03US t
54lb 0.03US t
55lb 0.03US t
56lb 0.03US t
57lb 0.03US t
58lb 0.03US t
59lb 0.03US t
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Βάρος Θερμοκρασία Μήκος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα