Ουγγιές σε Εκατοστόλιτρο μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ουγγιές. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικές Ουγγιές υγρών για Εκατοστόλιτρο

  2. Βρετανικές Ουγγιές υγρών για Εκατοστόλιτρο

Ουγγιές

Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά είδη ουγγιών (ounces): αμερικανικό και βρετανικό. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.

Εκατοστόλιτρο

Μια μονάδα μέτρησης του όγκου ίση με ένα εκατοστό (1/100) του ενός λίτρου.