Εκατοστόλιτρο σε Ουγγιές μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ουγγιές. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Εκατοστόλιτρο για Αμερικανικές Ουγγιές υγρών

  2. Εκατοστόλιτρο για Βρετανικές Ουγγιές υγρών

Εκατοστόλιτρο

Μια μονάδα μέτρησης του όγκου ίση με ένα εκατοστό (1/100) του ενός λίτρου.

Ουγγιές

Υπάρχουν διαθέσιμα δύο διαφορετικά είδη ουγγιών (ounces): αμερικανικό και βρετανικό. Παρακαλώ επιλέξτε μια πιο συγκεκριμένη επιλογή.