Μετατροπή Ράνκιν

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης για να βρείτε τον μετρικό μετατροπέα που χρειάζεστε

Ράνκιν

Μια ºF εκδόχή της κλίμακας Kelvin. Με βάση τους ορισμούς της κλίμακας Fahrenheit και την πειραματική απόδειξη ότι το απόλυτο μηδέν είναι -459,67 º F