Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
UK nmi * 1.0006
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Τα ναυτικά μίλια μετρούν απόσταση. 1 ναυτικό μίλι είναι η γωνιακή απόσταση 1 λεπτού του τόξου (minute of arc) στην επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι αυτές διαφέρουν ελαφρώς (6108'στο πόλο c.f. 6046' στον ισημερινό) υιοθετήθηκε το 6080' (που είναι κατά προσέγγιση η αρθμητική τιμή του στη Μάγχη). Το διεθνές ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, οπότε είναι πολύ ελαφρώς διαφορετικό από το βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Μετατροπή Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
UK nmi * 1.0006
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Μια μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, και είναι ίση με ένα λεπτό του τόξου ενός μεγάλου κύκλου σε μια σφαίρα. Ένα διεθνές ναυτικό μίλι ισοδυναμεί με 1,852 μέτρα ή 1,151 μίλια. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό είναι διαφορετικό από ένα βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0UK nmi 0.00US nmi
1UK nmi 1.00US nmi
2UK nmi 2.00US nmi
3UK nmi 3.00US nmi
4UK nmi 4.00US nmi
5UK nmi 5.00US nmi
6UK nmi 6.00US nmi
7UK nmi 7.00US nmi
8UK nmi 8.01US nmi
9UK nmi 9.01US nmi
10UK nmi 10.01US nmi
11UK nmi 11.01US nmi
12UK nmi 12.01US nmi
13UK nmi 13.01US nmi
14UK nmi 14.01US nmi
15UK nmi 15.01US nmi
16UK nmi 16.01US nmi
17UK nmi 17.01US nmi
18UK nmi 18.01US nmi
19UK nmi 19.01US nmi
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20UK nmi 20.01US nmi
21UK nmi 21.01US nmi
22UK nmi 22.01US nmi
23UK nmi 23.01US nmi
24UK nmi 24.02US nmi
25UK nmi 25.02US nmi
26UK nmi 26.02US nmi
27UK nmi 27.02US nmi
28UK nmi 28.02US nmi
29UK nmi 29.02US nmi
30UK nmi 30.02US nmi
31UK nmi 31.02US nmi
32UK nmi 32.02US nmi
33UK nmi 33.02US nmi
34UK nmi 34.02US nmi
35UK nmi 35.02US nmi
36UK nmi 36.02US nmi
37UK nmi 37.02US nmi
38UK nmi 38.02US nmi
39UK nmi 39.02US nmi
Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40UK nmi 40.03US nmi
41UK nmi 41.03US nmi
42UK nmi 42.03US nmi
43UK nmi 43.03US nmi
44UK nmi 44.03US nmi
45UK nmi 45.03US nmi
46UK nmi 46.03US nmi
47UK nmi 47.03US nmi
48UK nmi 48.03US nmi
49UK nmi 49.03US nmi
50UK nmi 50.03US nmi
51UK nmi 51.03US nmi
52UK nmi 52.03US nmi
53UK nmi 53.03US nmi
54UK nmi 54.03US nmi
55UK nmi 55.04US nmi
56UK nmi 56.04US nmi
57UK nmi 57.04US nmi
58UK nmi 58.04US nmi
59UK nmi 59.04US nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα