Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
UK nl * 3.0000
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες

Σημειώστε ότι οι βρετανικές λεύγες διαφέρουν από τις βρετανικές ναυτικές λεύγες και τις αμερικανικές λεύγες.

 

Μετατροπή Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
UK nl * 3.0000
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Τα ναυτικά μίλια μετρούν απόσταση. 1 ναυτικό μίλι είναι η γωνιακή απόσταση 1 λεπτού του τόξου (minute of arc) στην επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι αυτές διαφέρουν ελαφρώς (6108'στο πόλο c.f. 6046' στον ισημερινό) υιοθετήθηκε το 6080' (που είναι κατά προσέγγιση η αρθμητική τιμή του στη Μάγχη). Το διεθνές ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, οπότε είναι πολύ ελαφρώς διαφορετικό από το βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0UK nl 0.00UK nmi
1UK nl 3.00UK nmi
2UK nl 6.00UK nmi
3UK nl 9.00UK nmi
4UK nl 12.00UK nmi
5UK nl 15.00UK nmi
6UK nl 18.00UK nmi
7UK nl 21.00UK nmi
8UK nl 24.00UK nmi
9UK nl 27.00UK nmi
10UK nl 30.00UK nmi
11UK nl 33.00UK nmi
12UK nl 36.00UK nmi
13UK nl 39.00UK nmi
14UK nl 42.00UK nmi
15UK nl 45.00UK nmi
16UK nl 48.00UK nmi
17UK nl 51.00UK nmi
18UK nl 54.00UK nmi
19UK nl 57.00UK nmi
Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20UK nl 60.00UK nmi
21UK nl 63.00UK nmi
22UK nl 66.00UK nmi
23UK nl 69.00UK nmi
24UK nl 72.00UK nmi
25UK nl 75.00UK nmi
26UK nl 78.00UK nmi
27UK nl 81.00UK nmi
28UK nl 84.00UK nmi
29UK nl 87.00UK nmi
30UK nl 90.00UK nmi
31UK nl 93.00UK nmi
32UK nl 96.00UK nmi
33UK nl 99.00UK nmi
34UK nl 102.00UK nmi
35UK nl 105.00UK nmi
36UK nl 108.00UK nmi
37UK nl 111.00UK nmi
38UK nl 114.00UK nmi
39UK nl 117.00UK nmi
Βρετανικές Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40UK nl 120.00UK nmi
41UK nl 123.00UK nmi
42UK nl 126.00UK nmi
43UK nl 129.00UK nmi
44UK nl 132.00UK nmi
45UK nl 135.00UK nmi
46UK nl 138.00UK nmi
47UK nl 141.00UK nmi
48UK nl 144.00UK nmi
49UK nl 147.00UK nmi
50UK nl 150.00UK nmi
51UK nl 153.00UK nmi
52UK nl 156.00UK nmi
53UK nl 159.00UK nmi
54UK nl 162.00UK nmi
55UK nl 165.00UK nmi
56UK nl 168.00UK nmi
57UK nl 171.00UK nmi
58UK nl 174.00UK nmi
59UK nl 177.00UK nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα