Παρσέκ σε Μιλια μετατροπή

Μιλια για Παρσέκ (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Παρσέκ σε Μιλια

mi =
pc * 19174000000000
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Παρσέκ

Παρσέκ

Οι αστρονόμοι χρησιμοποίησαν την τριγωνομετρία για να υπολογίσουν την απόσταση από τα αστέρια πολύ πριν επινοηθεί ο όρος parsec, αλλά η νέα μονάδα κατέστησε ευκολότερο τον εννοιολογικό προσδιορισμό απροσμέτρητων αποστάσεων.

Ένα parsec είναι η απόσταση από τον ήλιο προς ένα αστρονομικό αντικείμενο το οποίο έχει μια γωνία παράλλαξης ενός δευτερόλεπτου του τόξου-ascsecond στα αγγλικά- (1/3600 του ενός βαθμού). Η γωνία παράλλαξης βρίσκεται μετρώντας την παράλλαξη κίνησης (ή φαινομενική κίνηση ενός άστρου σε σχέση με το σταθερά, πιο μακρινά αστέρια) όταν το αστέρι π

 

Μετατροπή Παρσέκ σε Μιλια

mi =
pc * 19174000000000
 
 
 

Μιλια

Μια μονάδα μήκους ίση με 1760 γιάρδες.

 

Παρσέκ σε Μιλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Παρσέκ Μιλια
0pc 0.00mi
1pc 19173511445225.54mi
2pc 38347022890451.07mi
3pc 57520534335676.61mi
4pc 76694045780902.14mi
5pc 95867557226127.67mi
6pc 115041068671353.22mi
7pc 134214580116578.75mi
8pc 153388091561804.28mi
9pc 172561603007029.81mi
10pc 191735114452255.34mi
11pc 210908625897480.88mi
12pc 230082137342706.44mi
13pc 249255648787931.97mi
14pc 268429160233157.50mi
15pc 287602671678383.00mi
16pc 306776183123608.56mi
17pc 325949694568834.12mi
18pc 345123206014059.62mi
19pc 364296717459285.19mi
Παρσέκ Μιλια
20pc 383470228904510.69mi
21pc 402643740349736.25mi
22pc 421817251794961.75mi
23pc 440990763240187.31mi
24pc 460164274685412.88mi
25pc 479337786130638.38mi
26pc 498511297575863.94mi
27pc 517684809021089.44mi
28pc 536858320466315.00mi
29pc 556031831911540.50mi
30pc 575205343356766.00mi
31pc 594378854801991.62mi
32pc 613552366247217.12mi
33pc 632725877692442.62mi
34pc 651899389137668.25mi
35pc 671072900582893.75mi
36pc 690246412028119.25mi
37pc 709419923473344.75mi
38pc 728593434918570.38mi
39pc 747766946363795.88mi
Παρσέκ Μιλια
40pc 766940457809021.38mi
41pc 786113969254247.00mi
42pc 805287480699472.50mi
43pc 824460992144698.00mi
44pc 843634503589923.50mi
45pc 862808015035149.12mi
46pc 881981526480374.62mi
47pc 901155037925600.12mi
48pc 920328549370825.75mi
49pc 939502060816051.25mi
50pc 958675572261276.75mi
51pc 977849083706502.25mi
52pc 997022595151727.88mi
53pc 1016196106596953.38mi
54pc 1035369618042178.88mi
55pc 1054543129487404.38mi
56pc 1073716640932630.00mi
57pc 1092890152377855.50mi
58pc 1112063663823081.00mi
59pc 1131237175268306.50mi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα