Ναυτικά Μίλια σε Χιλιόμετρα μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Χιλιόμετρα

  2. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Χιλιόμετρα

  3. Διεθνή Ναυτικά μίλια για Χιλιόμετρα

Ναυτικά Μίλια

Χιλιόμετρα

Το χιλιόμετρο είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα ισοδύναμο με χίλια μέτρα.

1km ισοδυναμεί με 0.6214 μίλια.