Ναυτικά Μίλια σε Εκατοστόμετρα μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Εκατοστόμετρα

  2. Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Εκατοστόμετρα

  3. Διεθνή Ναυτικά μίλια για Εκατοστόμετρα

Ναυτικά Μίλια

Εκατοστόμετρα

Το εκατοστόμετρο είναι μια μονάδα του μήκους στο μετρικό σύστημα, ίση με το ένα εκατοστό της metre.

1cm ισοδυναμεί με 0.39370 της ίντσας.