Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Ναυτικές Λεύγες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
nl * 3.0000
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Ναυτικές Λεύγες

Μία ναυτική λεύγα ήταν 6.080 γιάρδες - ή τρία ναυτικά μίλια (κάθε λεύγα είναι 6.080 πόδια).Σημειώστε ότι υπάρχουν επίσης ναυτικές λεύγες, βρετανικές λεύγες και βρετανικές ναυτικές λεύγες που όλες διαφέρουν μεταξύ τους.

 

Μετατροπή Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

US nmi =
nl * 3.0000
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Μια μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, και είναι ίση με ένα λεπτό του τόξου ενός μεγάλου κύκλου σε μια σφαίρα. Ένα διεθνές ναυτικό μίλι ισοδυναμεί με 1,852 μέτρα ή 1,151 μίλια. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό είναι διαφορετικό από ένα βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0nl 0.00US nmi
1nl 3.00US nmi
2nl 6.00US nmi
3nl 9.00US nmi
4nl 12.00US nmi
5nl 15.00US nmi
6nl 18.00US nmi
7nl 21.00US nmi
8nl 24.00US nmi
9nl 27.00US nmi
10nl 30.00US nmi
11nl 33.00US nmi
12nl 36.00US nmi
13nl 39.00US nmi
14nl 42.00US nmi
15nl 45.00US nmi
16nl 48.00US nmi
17nl 51.00US nmi
18nl 54.00US nmi
19nl 57.00US nmi
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20nl 60.00US nmi
21nl 63.00US nmi
22nl 66.00US nmi
23nl 69.00US nmi
24nl 72.00US nmi
25nl 75.00US nmi
26nl 78.00US nmi
27nl 81.00US nmi
28nl 84.00US nmi
29nl 87.00US nmi
30nl 90.00US nmi
31nl 93.00US nmi
32nl 96.00US nmi
33nl 99.00US nmi
34nl 102.00US nmi
35nl 105.00US nmi
36nl 108.00US nmi
37nl 111.00US nmi
38nl 114.00US nmi
39nl 117.00US nmi
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40nl 120.00US nmi
41nl 123.00US nmi
42nl 126.00US nmi
43nl 129.00US nmi
44nl 132.00US nmi
45nl 135.00US nmi
46nl 138.00US nmi
47nl 141.00US nmi
48nl 144.00US nmi
49nl 147.00US nmi
50nl 150.00US nmi
51nl 153.00US nmi
52nl 156.00US nmi
53nl 159.00US nmi
54nl 162.00US nmi
55nl 165.00US nmi
56nl 168.00US nmi
57nl 171.00US nmi
58nl 174.00US nmi
59nl 177.00US nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα