Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια για Ναυτικές Λεύγες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
nl * 2.9981
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Ναυτικές Λεύγες

Μία ναυτική λεύγα ήταν 6.080 γιάρδες - ή τρία ναυτικά μίλια (κάθε λεύγα είναι 6.080 πόδια).Σημειώστε ότι υπάρχουν επίσης ναυτικές λεύγες, βρετανικές λεύγες και βρετανικές ναυτικές λεύγες που όλες διαφέρουν μεταξύ τους.

 

Μετατροπή Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

UK nmi =
nl * 2.9981
 
 
 

Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

Τα ναυτικά μίλια μετρούν απόσταση. 1 ναυτικό μίλι είναι η γωνιακή απόσταση 1 λεπτού του τόξου (minute of arc) στην επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι αυτές διαφέρουν ελαφρώς (6108'στο πόλο c.f. 6046' στον ισημερινό) υιοθετήθηκε το 6080' (που είναι κατά προσέγγιση η αρθμητική τιμή του στη Μάγχη). Το διεθνές ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα, οπότε είναι πολύ ελαφρώς διαφορετικό από το βρετανικό ναυτικό μίλι.

 

Ναυτικές Λεύγες σε Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
0nl 0.00UK nmi
1nl 3.00UK nmi
2nl 6.00UK nmi
3nl 8.99UK nmi
4nl 11.99UK nmi
5nl 14.99UK nmi
6nl 17.99UK nmi
7nl 20.99UK nmi
8nl 23.98UK nmi
9nl 26.98UK nmi
10nl 29.98UK nmi
11nl 32.98UK nmi
12nl 35.98UK nmi
13nl 38.98UK nmi
14nl 41.97UK nmi
15nl 44.97UK nmi
16nl 47.97UK nmi
17nl 50.97UK nmi
18nl 53.97UK nmi
19nl 56.96UK nmi
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
20nl 59.96UK nmi
21nl 62.96UK nmi
22nl 65.96UK nmi
23nl 68.96UK nmi
24nl 71.95UK nmi
25nl 74.95UK nmi
26nl 77.95UK nmi
27nl 80.95UK nmi
28nl 83.95UK nmi
29nl 86.94UK nmi
30nl 89.94UK nmi
31nl 92.94UK nmi
32nl 95.94UK nmi
33nl 98.94UK nmi
34nl 101.93UK nmi
35nl 104.93UK nmi
36nl 107.93UK nmi
37nl 110.93UK nmi
38nl 113.93UK nmi
39nl 116.93UK nmi
Ναυτικές Λεύγες Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια
40nl 119.92UK nmi
41nl 122.92UK nmi
42nl 125.92UK nmi
43nl 128.92UK nmi
44nl 131.92UK nmi
45nl 134.91UK nmi
46nl 137.91UK nmi
47nl 140.91UK nmi
48nl 143.91UK nmi
49nl 146.91UK nmi
50nl 149.90UK nmi
51nl 152.90UK nmi
52nl 155.90UK nmi
53nl 158.90UK nmi
54nl 161.90UK nmi
55nl 164.89UK nmi
56nl 167.89UK nmi
57nl 170.89UK nmi
58nl 173.89UK nmi
59nl 176.89UK nmi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα