Μιλια σε Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Μιλια για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  2. Μιλια για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  3. Μιλια για Διεθνή Ναυτικά μίλια

Μιλια

Μια μονάδα μήκους ίση με 1760 γιάρδες.

Ναυτικά Μίλια