Έτη φωτός σε Παρσέκ μετατροπή

Παρσέκ για Έτη φωτός (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Έτη φωτός σε Παρσέκ

pc =
ly * 0.30660
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Παρσέκ

Έτη φωτός

Ένα έτος φωτός είναι η απόσταση που το φως ταξιδεύει μέσα σε ένα χρόνο. Δεδομένου ότι υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το μήκος του ενός έτους, υπάρχουν αντίστοιχα ελαφρώς διαφορετικές τιμές για ένα έτος φωτός. Ένα έτος φωτός αντιστοιχεί σε περίπου 9.461e15 m, 5.879e12 mi ή 63.239,7 AU, ή 0.3066 pc.

 

Μετατροπή Έτη φωτός σε Παρσέκ

pc =
ly * 0.30660
 
 
 

Παρσέκ

Το παρσεκ (parsec) είναι μια μονάδα μήκους που ισοδυναμεί με περίπου 20 τρισεκατομμύρια (20,000,000,000,000) μίλια, 31 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, ή 206,264 φορές την απόσταση από τη Γή στον Ήλιο.

Το parsec ισοδυναμεί επίσης με περίπου 3.26 ετη φωτός (η απόσταση ταξιδιού που θα διανύαμε αν αν ταξιδεύαμε με την ταχύτητα του φωτός για τρία χρόνια και τρείς μήνες).

 

Έτη φωτός σε Παρσέκ πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Έτη φωτός Παρσέκ
0ly 0.00pc
1ly 0.31pc
2ly 0.61pc
3ly 0.92pc
4ly 1.23pc
5ly 1.53pc
6ly 1.84pc
7ly 2.15pc
8ly 2.45pc
9ly 2.76pc
10ly 3.07pc
11ly 3.37pc
12ly 3.68pc
13ly 3.99pc
14ly 4.29pc
15ly 4.60pc
16ly 4.91pc
17ly 5.21pc
18ly 5.52pc
19ly 5.83pc
Έτη φωτός Παρσέκ
20ly 6.13pc
21ly 6.44pc
22ly 6.75pc
23ly 7.05pc
24ly 7.36pc
25ly 7.67pc
26ly 7.97pc
27ly 8.28pc
28ly 8.58pc
29ly 8.89pc
30ly 9.20pc
31ly 9.50pc
32ly 9.81pc
33ly 10.12pc
34ly 10.42pc
35ly 10.73pc
36ly 11.04pc
37ly 11.34pc
38ly 11.65pc
39ly 11.96pc
Έτη φωτός Παρσέκ
40ly 12.26pc
41ly 12.57pc
42ly 12.88pc
43ly 13.18pc
44ly 13.49pc
45ly 13.80pc
46ly 14.10pc
47ly 14.41pc
48ly 14.72pc
49ly 15.02pc
50ly 15.33pc
51ly 15.64pc
52ly 15.94pc
53ly 16.25pc
54ly 16.56pc
55ly 16.86pc
56ly 17.17pc
57ly 17.48pc
58ly 17.78pc
59ly 18.09pc
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα