Χιλιόμετρα σε Ναυτικά Μίλια μετατροπή

Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος Ναυτικά Μίλια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παραλλαγή από την παρακάτω λίστα.

  1. Χιλιόμετρα για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  2. Χιλιόμετρα για Αμερικανικά Ναυτικά Μίλια

  3. Χιλιόμετρα για Διεθνή Ναυτικά μίλια

Χιλιόμετρα

Το χιλιόμετρο είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα ισοδύναμο με χίλια μέτρα.

1km ισοδυναμεί με 0.6214 μίλια.

Ναυτικά Μίλια