Αλυσίδες σε Μιλια μετατροπή

Μιλια για Αλυσίδες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Αλυσίδες σε Μιλια

mi =
ch * 0.012500
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή

Αλυσίδες

Μονάδα της μήκους ίση με 66 πόδια που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στις ΗΠΑ σε δημόσιες κτηματολογικές έρευνες. Το αρχικό όργανο μέτρησης (η αλυσίδας του Gunter) ήταν κυριολεκτικά μια αλυσίδα αποτελούμενη από 100 συνδέσεις σιδήρου, που η κάθε μία είχε μήκος 7,92 ίντσες. Οι ταινίες από χάλυβα άρχισαν να υπερισχύουν των αλυσίδων γύρω στο 1900, αλλά οι τοπογραφικές ταινίες συχνά εξακολουθούν να αποκαλούνται αλυσίδες και η μέτρηση με μια ταινία συχνά ονομάζεται αλυσοποίηση (chaning). Η αλυσίδα είναι μια βολική μονάδα για κτηματολογικές έρευνες γιατί τα 10 τετραγωνικά αλυσίδων ισούται με 1 στρέμμα.

 

Μετατροπή Αλυσίδες σε Μιλια

mi =
ch * 0.012500
 
 
 

Μιλια

Μια μονάδα μήκους ίση με 1760 γιάρδες.

 

Αλυσίδες σε Μιλια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Αλυσίδες Μιλια
0ch 0.00mi
1ch 0.01mi
2ch 0.03mi
3ch 0.04mi
4ch 0.05mi
5ch 0.06mi
6ch 0.08mi
7ch 0.09mi
8ch 0.10mi
9ch 0.11mi
10ch 0.13mi
11ch 0.14mi
12ch 0.15mi
13ch 0.16mi
14ch 0.18mi
15ch 0.19mi
16ch 0.20mi
17ch 0.21mi
18ch 0.23mi
19ch 0.24mi
Αλυσίδες Μιλια
20ch 0.25mi
21ch 0.26mi
22ch 0.28mi
23ch 0.29mi
24ch 0.30mi
25ch 0.31mi
26ch 0.33mi
27ch 0.34mi
28ch 0.35mi
29ch 0.36mi
30ch 0.38mi
31ch 0.39mi
32ch 0.40mi
33ch 0.41mi
34ch 0.43mi
35ch 0.44mi
36ch 0.45mi
37ch 0.46mi
38ch 0.48mi
39ch 0.49mi
Αλυσίδες Μιλια
40ch 0.50mi
41ch 0.51mi
42ch 0.53mi
43ch 0.54mi
44ch 0.55mi
45ch 0.56mi
46ch 0.58mi
47ch 0.59mi
48ch 0.60mi
49ch 0.61mi
50ch 0.63mi
51ch 0.64mi
52ch 0.65mi
53ch 0.66mi
54ch 0.68mi
55ch 0.69mi
56ch 0.70mi
57ch 0.71mi
58ch 0.73mi
59ch 0.74mi
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Μήκος Θερμοκρασία Βάρος Εμβαδό Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα