Τετραγωνικές Ίντσες σε Τετραγωνικά Πόδια μετατροπή

/

Τετραγωνικά Πόδια για Τετραγωνικές Ίντσες (Εναλλαγή μονάδων)

μορφή
Ακρίβεια

Σημείωση: Τα κλασματικά αποτελέσματα στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο 1/64. Για μια πιο ακριβή απάντηση επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ακρίβεια αυτής της απάντησης, επιλέγοντας τον αριθμό των σημαντικών ψηφίων που χρειάζεστε από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Σημείωση: Για ένα καθαρά δεκαδικό αποτέλεσμα επιλέξτε «δεκαδικά» από τις επιλογές πάνω από το αποτέλεσμα.

Εμφάνιση Φόρμουλας

Μετατροπή Τετραγωνικές Ίντσες σε Τετραγωνικά Πόδια

ft² =
in² * 0.0069444
 
 
 
Εμφάνιση εργασίας
Εμφάνιση αποτέλεσμα σε εκθετική μορφή
Περισσότερες πληροφορίες: Τετραγωνικά Πόδια

 

Μετατροπή Τετραγωνικές Ίντσες σε Τετραγωνικά Πόδια

ft² =
in² * 0.0069444
 
 
 

Τετραγωνικά Πόδια

Το τετραγωνικό πόδι είναι μια μονάδα μήκους που χρησιμοποιείται κυρίως στα συνήθη συστήματα μέτρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ

Μία τετράγωνική μέτρηση αποτελεί το δισδιάστατο παράγωγο ενός γραμμικού μέτρου, έτσι, ένα τετραγωνικό πόδι ορίζεται ως η εμβαδό ενός τετραγώνου με πλευρές μήκους 1 πόδι η καθεμιά.

 

Τετραγωνικές Ίντσες σε Τετραγωνικά Πόδια πίνακας

Έναρξη
Προσαυξήσεις
Ακρίβεια
Μορφή
Εκτύπωση Πίνακα
< Μικρότερες τιμές Μεγαλύτερες τιμές >
Τετραγωνικές Ίντσες Τετραγωνικά Πόδια
0in² 0.00ft²
1in² 0.01ft²
2in² 0.01ft²
3in² 0.02ft²
4in² 0.03ft²
5in² 0.03ft²
6in² 0.04ft²
7in² 0.05ft²
8in² 0.06ft²
9in² 0.06ft²
10in² 0.07ft²
11in² 0.08ft²
12in² 0.08ft²
13in² 0.09ft²
14in² 0.10ft²
15in² 0.10ft²
16in² 0.11ft²
17in² 0.12ft²
18in² 0.12ft²
19in² 0.13ft²
Τετραγωνικές Ίντσες Τετραγωνικά Πόδια
20in² 0.14ft²
21in² 0.15ft²
22in² 0.15ft²
23in² 0.16ft²
24in² 0.17ft²
25in² 0.17ft²
26in² 0.18ft²
27in² 0.19ft²
28in² 0.19ft²
29in² 0.20ft²
30in² 0.21ft²
31in² 0.22ft²
32in² 0.22ft²
33in² 0.23ft²
34in² 0.24ft²
35in² 0.24ft²
36in² 0.25ft²
37in² 0.26ft²
38in² 0.26ft²
39in² 0.27ft²
Τετραγωνικές Ίντσες Τετραγωνικά Πόδια
40in² 0.28ft²
41in² 0.28ft²
42in² 0.29ft²
43in² 0.30ft²
44in² 0.31ft²
45in² 0.31ft²
46in² 0.32ft²
47in² 0.33ft²
48in² 0.33ft²
49in² 0.34ft²
50in² 0.35ft²
51in² 0.35ft²
52in² 0.36ft²
53in² 0.37ft²
54in² 0.38ft²
55in² 0.38ft²
56in² 0.39ft²
57in² 0.40ft²
58in² 0.40ft²
59in² 0.41ft²
Πίνακας μετρικής μετατροπής Μετατροπέας για κινητό τηλέφωνο (εφαρμογή) Εμβαδό Θερμοκρασία Βάρος Μήκος Όγκος Ταχύτητα Χρόνος Νόμισμα