Chuyển đổi Mét trên giây sang Dặm trên giây

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Dặm trên giây sang Mét trên giây (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mét trên giây sang Dặm trên giây

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mét trên giây

Đơn vị đo tốc độ và vận tốc theo hệ SI. Đây là số mét đi được trong một giây đồng hồ. Đơn vị vận tốc đi kèm là mét trên bình phương giây (m/s²).

 

chuyển đổi Mét trên giây sang Dặm trên giây

 

Bảng Mét trên giây sang Dặm trên giây

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mét trên giây Dặm trên giây
0m/s 0.00mi/s
1m/s 0.00mi/s
2m/s 0.00mi/s
3m/s 0.00mi/s
4m/s 0.00mi/s
5m/s 0.00mi/s
6m/s 0.00mi/s
7m/s 0.00mi/s
8m/s 0.00mi/s
9m/s 0.01mi/s
10m/s 0.01mi/s
11m/s 0.01mi/s
12m/s 0.01mi/s
13m/s 0.01mi/s
14m/s 0.01mi/s
15m/s 0.01mi/s
16m/s 0.01mi/s
17m/s 0.01mi/s
18m/s 0.01mi/s
19m/s 0.01mi/s
Mét trên giây Dặm trên giây
20m/s 0.01mi/s
21m/s 0.01mi/s
22m/s 0.01mi/s
23m/s 0.01mi/s
24m/s 0.01mi/s
25m/s 0.02mi/s
26m/s 0.02mi/s
27m/s 0.02mi/s
28m/s 0.02mi/s
29m/s 0.02mi/s
30m/s 0.02mi/s
31m/s 0.02mi/s
32m/s 0.02mi/s
33m/s 0.02mi/s
34m/s 0.02mi/s
35m/s 0.02mi/s
36m/s 0.02mi/s
37m/s 0.02mi/s
38m/s 0.02mi/s
39m/s 0.02mi/s
Mét trên giây Dặm trên giây
40m/s 0.02mi/s
41m/s 0.03mi/s
42m/s 0.03mi/s
43m/s 0.03mi/s
44m/s 0.03mi/s
45m/s 0.03mi/s
46m/s 0.03mi/s
47m/s 0.03mi/s
48m/s 0.03mi/s
49m/s 0.03mi/s
50m/s 0.03mi/s
51m/s 0.03mi/s
52m/s 0.03mi/s
53m/s 0.03mi/s
54m/s 0.03mi/s
55m/s 0.03mi/s
56m/s 0.03mi/s
57m/s 0.04mi/s
58m/s 0.04mi/s
59m/s 0.04mi/s
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian