Chuyển đổi Kilômet trên ngày sang Dặm trên giờ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Dặm trên giờ sang Kilômet trên ngày (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilômet trên ngày sang Dặm trên giờ

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Kilômet trên ngày sang Dặm trên giờ

Dặm trên giờ

Đây là một đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng ở những nước không áp dụng hệ mét trong vận chuyển như Mỹ. Anh cũng sử dụng đơn vị này cho đường bộ mặc dù hệ mét được chính thức thông qua. Giới hạn tốc độ đi được tính theo dặm trên giờ, viết tắt là mph hoặc mi/h.

 

Bảng Kilômet trên ngày sang Dặm trên giờ

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilômet trên ngày Dặm trên giờ
0km/day 0.00mph
1km/day 0.03mph
2km/day 0.05mph
3km/day 0.08mph
4km/day 0.10mph
5km/day 0.13mph
6km/day 0.16mph
7km/day 0.18mph
8km/day 0.21mph
9km/day 0.23mph
10km/day 0.26mph
11km/day 0.28mph
12km/day 0.31mph
13km/day 0.34mph
14km/day 0.36mph
15km/day 0.39mph
16km/day 0.41mph
17km/day 0.44mph
18km/day 0.47mph
19km/day 0.49mph
Kilômet trên ngày Dặm trên giờ
20km/day 0.52mph
21km/day 0.54mph
22km/day 0.57mph
23km/day 0.60mph
24km/day 0.62mph
25km/day 0.65mph
26km/day 0.67mph
27km/day 0.70mph
28km/day 0.72mph
29km/day 0.75mph
30km/day 0.78mph
31km/day 0.80mph
32km/day 0.83mph
33km/day 0.85mph
34km/day 0.88mph
35km/day 0.91mph
36km/day 0.93mph
37km/day 0.96mph
38km/day 0.98mph
39km/day 1.01mph
Kilômet trên ngày Dặm trên giờ
40km/day 1.04mph
41km/day 1.06mph
42km/day 1.09mph
43km/day 1.11mph
44km/day 1.14mph
45km/day 1.17mph
46km/day 1.19mph
47km/day 1.22mph
48km/day 1.24mph
49km/day 1.27mph
50km/day 1.29mph
51km/day 1.32mph
52km/day 1.35mph
53km/day 1.37mph
54km/day 1.40mph
55km/day 1.42mph
56km/day 1.45mph
57km/day 1.48mph
58km/day 1.50mph
59km/day 1.53mph
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian