Chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Tốc độ ánh sáng

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Tốc độ ánh sáng sang Kilômet trên giờ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Tốc độ ánh sáng

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Kilômet trên giờ

Đây là một đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng trong ở những nước sử dụng hệ mét trong vận chuyển. Giới hạn tốc độ đi được tính bằng kilômet trên giờ, viết tắt là kph hoặc km/h.

 

chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Tốc độ ánh sáng

 

Bảng Kilômet trên giờ sang Tốc độ ánh sáng

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilômet trên giờ Tốc độ ánh sáng
0kph 0.00c
1kph 0.00c
2kph 0.00c
3kph 0.00c
4kph 0.00c
5kph 0.00c
6kph 0.00c
7kph 0.00c
8kph 0.00c
9kph 0.00c
10kph 0.00c
11kph 0.00c
12kph 0.00c
13kph 0.00c
14kph 0.00c
15kph 0.00c
16kph 0.00c
17kph 0.00c
18kph 0.00c
19kph 0.00c
Kilômet trên giờ Tốc độ ánh sáng
20kph 0.00c
21kph 0.00c
22kph 0.00c
23kph 0.00c
24kph 0.00c
25kph 0.00c
26kph 0.00c
27kph 0.00c
28kph 0.00c
29kph 0.00c
30kph 0.00c
31kph 0.00c
32kph 0.00c
33kph 0.00c
34kph 0.00c
35kph 0.00c
36kph 0.00c
37kph 0.00c
38kph 0.00c
39kph 0.00c
Kilômet trên giờ Tốc độ ánh sáng
40kph 0.00c
41kph 0.00c
42kph 0.00c
43kph 0.00c
44kph 0.00c
45kph 0.00c
46kph 0.00c
47kph 0.00c
48kph 0.00c
49kph 0.00c
50kph 0.00c
51kph 0.00c
52kph 0.00c
53kph 0.00c
54kph 0.00c
55kph 0.00c
56kph 0.00c
57kph 0.00c
58kph 0.00c
59kph 0.00c
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian