Chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Mach

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mach sang Kilômet trên giờ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Mach

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Kilômet trên giờ

Đây là một đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng trong ở những nước sử dụng hệ mét trong vận chuyển. Giới hạn tốc độ đi được tính bằng kilômet trên giờ, viết tắt là kph hoặc km/h.

 

chuyển đổi Kilômet trên giờ sang Mach

Mach

Mác là một đơn vị đo tốc độ dựa trên tốc độ âm thanh. Bởi âm thanh truyền đi ở tốc độ khác nhau trong những điều kiện khác nhau, nên tính toán ở đây được thực hiện trong điều kiện 20°C trong không khí khô ở mực nước biển. Mác thường được sử dụng trong ngành hàng không và khám phá không gian.

 

Bảng Kilômet trên giờ sang Mach

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Kilômet trên giờ Mach
0kph 0.00Mach
1kph 0.00Mach
2kph 0.00Mach
3kph 0.00Mach
4kph 0.00Mach
5kph 0.00Mach
6kph 0.00Mach
7kph 0.01Mach
8kph 0.01Mach
9kph 0.01Mach
10kph 0.01Mach
11kph 0.01Mach
12kph 0.01Mach
13kph 0.01Mach
14kph 0.01Mach
15kph 0.01Mach
16kph 0.01Mach
17kph 0.01Mach
18kph 0.01Mach
19kph 0.02Mach
Kilômet trên giờ Mach
20kph 0.02Mach
21kph 0.02Mach
22kph 0.02Mach
23kph 0.02Mach
24kph 0.02Mach
25kph 0.02Mach
26kph 0.02Mach
27kph 0.02Mach
28kph 0.02Mach
29kph 0.02Mach
30kph 0.02Mach
31kph 0.03Mach
32kph 0.03Mach
33kph 0.03Mach
34kph 0.03Mach
35kph 0.03Mach
36kph 0.03Mach
37kph 0.03Mach
38kph 0.03Mach
39kph 0.03Mach
Kilômet trên giờ Mach
40kph 0.03Mach
41kph 0.03Mach
42kph 0.03Mach
43kph 0.04Mach
44kph 0.04Mach
45kph 0.04Mach
46kph 0.04Mach
47kph 0.04Mach
48kph 0.04Mach
49kph 0.04Mach
50kph 0.04Mach
51kph 0.04Mach
52kph 0.04Mach
53kph 0.04Mach
54kph 0.04Mach
55kph 0.04Mach
56kph 0.05Mach
57kph 0.05Mach
58kph 0.05Mach
59kph 0.05Mach
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian