Chuyển đổi Gút sang Mét trên giây

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mét trên giây sang Gút (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Gút sang Mét trên giây

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Gút

Gút là một đơn vị đo tốc độ, tức là số hải lý đi được trong một giờ. Đơn vị này thường được sử dụng trong hàng hải và hàng không. Trước kia có nhiều hải lý khác nhau được sử dụng và, do đó, có nhiều biến thể gút khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta đưa cách tính gút của chúng ta dựa vào hải lý quốc tế - đơn vị được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới hiện nay.

 

chuyển đổi Gút sang Mét trên giây

Mét trên giây

Đơn vị đo tốc độ và vận tốc theo hệ SI. Đây là số mét đi được trong một giây đồng hồ. Đơn vị vận tốc đi kèm là mét trên bình phương giây (m/s²).

 

Bảng Gút sang Mét trên giây

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Gút Mét trên giây
0knots 0.00m/s
1knots 0.51m/s
2knots 1.03m/s
3knots 1.54m/s
4knots 2.06m/s
5knots 2.57m/s
6knots 3.09m/s
7knots 3.60m/s
8knots 4.12m/s
9knots 4.63m/s
10knots 5.14m/s
11knots 5.66m/s
12knots 6.17m/s
13knots 6.69m/s
14knots 7.20m/s
15knots 7.72m/s
16knots 8.23m/s
17knots 8.75m/s
18knots 9.26m/s
19knots 9.77m/s
Gút Mét trên giây
20knots 10.29m/s
21knots 10.80m/s
22knots 11.32m/s
23knots 11.83m/s
24knots 12.35m/s
25knots 12.86m/s
26knots 13.38m/s
27knots 13.89m/s
28knots 14.40m/s
29knots 14.92m/s
30knots 15.43m/s
31knots 15.95m/s
32knots 16.46m/s
33knots 16.98m/s
34knots 17.49m/s
35knots 18.01m/s
36knots 18.52m/s
37knots 19.03m/s
38knots 19.55m/s
39knots 20.06m/s
Gút Mét trên giây
40knots 20.58m/s
41knots 21.09m/s
42knots 21.61m/s
43knots 22.12m/s
44knots 22.64m/s
45knots 23.15m/s
46knots 23.66m/s
47knots 24.18m/s
48knots 24.69m/s
49knots 25.21m/s
50knots 25.72m/s
51knots 26.24m/s
52knots 26.75m/s
53knots 27.27m/s
54knots 27.78m/s
55knots 28.29m/s
56knots 28.81m/s
57knots 29.32m/s
58knots 29.84m/s
59knots 30.35m/s
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian