Chuyển đổi Dặm trên giờ sang Mach

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mach sang Dặm trên giờ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Dặm trên giờ sang Mach

Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Dặm trên giờ

Đây là một đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng ở những nước không áp dụng hệ mét trong vận chuyển như Mỹ. Anh cũng sử dụng đơn vị này cho đường bộ mặc dù hệ mét được chính thức thông qua. Giới hạn tốc độ đi được tính theo dặm trên giờ, viết tắt là mph hoặc mi/h.

 

chuyển đổi Dặm trên giờ sang Mach

Mach

Mác là một đơn vị đo tốc độ dựa trên tốc độ âm thanh. Bởi âm thanh truyền đi ở tốc độ khác nhau trong những điều kiện khác nhau, nên tính toán ở đây được thực hiện trong điều kiện 20°C trong không khí khô ở mực nước biển. Mác thường được sử dụng trong ngành hàng không và khám phá không gian.

 

Bảng Dặm trên giờ sang Mach

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Dặm trên giờ Mach
0mph 0.00Mach
1mph 0.00Mach
2mph 0.00Mach
3mph 0.00Mach
4mph 0.01Mach
5mph 0.01Mach
6mph 0.01Mach
7mph 0.01Mach
8mph 0.01Mach
9mph 0.01Mach
10mph 0.01Mach
11mph 0.01Mach
12mph 0.02Mach
13mph 0.02Mach
14mph 0.02Mach
15mph 0.02Mach
16mph 0.02Mach
17mph 0.02Mach
18mph 0.02Mach
19mph 0.02Mach
Dặm trên giờ Mach
20mph 0.03Mach
21mph 0.03Mach
22mph 0.03Mach
23mph 0.03Mach
24mph 0.03Mach
25mph 0.03Mach
26mph 0.03Mach
27mph 0.04Mach
28mph 0.04Mach
29mph 0.04Mach
30mph 0.04Mach
31mph 0.04Mach
32mph 0.04Mach
33mph 0.04Mach
34mph 0.04Mach
35mph 0.05Mach
36mph 0.05Mach
37mph 0.05Mach
38mph 0.05Mach
39mph 0.05Mach
Dặm trên giờ Mach
40mph 0.05Mach
41mph 0.05Mach
42mph 0.06Mach
43mph 0.06Mach
44mph 0.06Mach
45mph 0.06Mach
46mph 0.06Mach
47mph 0.06Mach
48mph 0.06Mach
49mph 0.06Mach
50mph 0.07Mach
51mph 0.07Mach
52mph 0.07Mach
53mph 0.07Mach
54mph 0.07Mach
55mph 0.07Mach
56mph 0.07Mach
57mph 0.07Mach
58mph 0.08Mach
59mph 0.08Mach
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Tốc độ Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Thời gian