Chuyển đổi Phút sang Giờ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Giờ sang Phút (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Phút sang Giờ

hr =
min * 0.016667
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Phút sang Giờ

hr =
min * 0.016667
 
 
 

 

Bảng Phút sang Giờ

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Phút Giờ
0min 0.00hr
1min 0.02hr
2min 0.03hr
3min 0.05hr
4min 0.07hr
5min 0.08hr
6min 0.10hr
7min 0.12hr
8min 0.13hr
9min 0.15hr
10min 0.17hr
11min 0.18hr
12min 0.20hr
13min 0.22hr
14min 0.23hr
15min 0.25hr
16min 0.27hr
17min 0.28hr
18min 0.30hr
19min 0.32hr
Phút Giờ
20min 0.33hr
21min 0.35hr
22min 0.37hr
23min 0.38hr
24min 0.40hr
25min 0.42hr
26min 0.43hr
27min 0.45hr
28min 0.47hr
29min 0.48hr
30min 0.50hr
31min 0.52hr
32min 0.53hr
33min 0.55hr
34min 0.57hr
35min 0.58hr
36min 0.60hr
37min 0.62hr
38min 0.63hr
39min 0.65hr
Phút Giờ
40min 0.67hr
41min 0.68hr
42min 0.70hr
43min 0.72hr
44min 0.73hr
45min 0.75hr
46min 0.77hr
47min 0.78hr
48min 0.80hr
49min 0.82hr
50min 0.83hr
51min 0.85hr
52min 0.87hr
53min 0.88hr
54min 0.90hr
55min 0.92hr
56min 0.93hr
57min 0.95hr
58min 0.97hr
59min 0.98hr
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thời gian Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ