Chuyển đổi Giây sang Giờ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Giờ sang Giây (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Giây sang Giờ

hr =
s * 0.00027778
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Giây sang Giờ

hr =
s * 0.00027778
 
 
 

 

Bảng Giây sang Giờ

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Giây Giờ
0s 0.00hr
1s 0.00hr
2s 0.00hr
3s 0.00hr
4s 0.00hr
5s 0.00hr
6s 0.00hr
7s 0.00hr
8s 0.00hr
9s 0.00hr
10s 0.00hr
11s 0.00hr
12s 0.00hr
13s 0.00hr
14s 0.00hr
15s 0.00hr
16s 0.00hr
17s 0.00hr
18s 0.01hr
19s 0.01hr
Giây Giờ
20s 0.01hr
21s 0.01hr
22s 0.01hr
23s 0.01hr
24s 0.01hr
25s 0.01hr
26s 0.01hr
27s 0.01hr
28s 0.01hr
29s 0.01hr
30s 0.01hr
31s 0.01hr
32s 0.01hr
33s 0.01hr
34s 0.01hr
35s 0.01hr
36s 0.01hr
37s 0.01hr
38s 0.01hr
39s 0.01hr
Giây Giờ
40s 0.01hr
41s 0.01hr
42s 0.01hr
43s 0.01hr
44s 0.01hr
45s 0.01hr
46s 0.01hr
47s 0.01hr
48s 0.01hr
49s 0.01hr
50s 0.01hr
51s 0.01hr
52s 0.01hr
53s 0.01hr
54s 0.01hr
55s 0.02hr
56s 0.02hr
57s 0.02hr
58s 0.02hr
59s 0.02hr
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thời gian Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Thể tích Tốc độ